24 juni, 2009 (gepubliceerd)
10 oktober, 2011 (laatst gewijzigd)

Consumentenbond met zwak onderzoek over rechtsbijstandsverzekering

  Rubrieken: Consument, Rechtspraak
  Steekwoorden:  , , , ,

Sinds een paar weken ben ik lid van de Consumentenbond. Kort geleden het huisblad van de maand juni ontvangen. Met daarin een onderzoek over rechtsbijstandsverzekeringen.

maandelijks blad van consumentenbond: juni 2009Het onderzoek is wegens zijn eenzijdigheid van slechte kwaliteit. Een paar belangrijke aspecten van dergelijke verzekeringen zijn niet onderzocht. In Nederland zijn er in feite maar een paar maatschappijen die dergelijke verzekeringen leveren met als de twee grootste DAS en Arag. Rechtsbijstandsverzekeringen onder een andere naam worden toch bij één van deze twee ondergebracht. Veel keuze heeft de consument niet. Het toeval wil dat ik ervaring heb met zowel DAS als met Arag. En DAS bleek slecht.

Bedrijfsfinanciën van een verzekeringsmaatschappij
De winst van een verzekeringsmaatschappij kan in de volgende symbolische formule worden weergegeven:

winst =    aantal polishouders maal premie

min (aantal uitkeringen maal gemiddeld uitgekeerd bedrag)
min  personeelslasten
min  incidenteel

Vermindering van personeelslasten geeft allerlei gedoe met ondernemingsraad en vakbond. Incidenteel is onvoorspelbaar. Dus moet voor winst-optimalisatie het aantal polishouders omhoog en het aantal uitkeringen omlaag. Om het eerste te bereiken wordt veel reclame gemaakt en worden tussenpersonen gelijmd. Voor een verzekeringsmaatschappij is elke uitkering er één te veel. Uw premie hebben ze al. En verzekeringsmaatschappijen doen zich zeer soepel voor bij het werven van nieuwe klanten, maar blijken als het op uitkeren aankomt zeer harde contractpartners. Altijd blijken er weer kleine lettertjes. En de individuele klant kant hier nooit tegen op. Advocaten zijn onbetaalbaar voor een privé-persoon terwijl de Verzekeringsmaatschappijen kunnen over veel advocaten beschikkenverzekeringsmaatschappij er een aantal in dienst heeft wiens enige taak het is het aantal uitkeringen omlaag te brengen.

Voor een consument hangt de kwaliteit van de verzekering vooral af van de houding en behandeling van de verzekeraar in het geval van een schade.  Vertaald naar het geval van een rechtsbijstandverzekeraar is een  relevante vraag hoe vaak de verzekeraar de klant weigert te voorzien van juridische steun in het geval van een beroep op de verzekering. De kwaliteit van de geleverde rechtsbijstand is ook heel belangrijk. Het onderzoek van de consumentenbond gaat vooral over de premie. Terwijl ik van mening ben dat voor een rechtsbijstandsverzekering de hoogte van de premie onbelangrijk is als deze minder dan duizend euro bedraagt.

Kwaliteit van de rechtsbijstand
Goede advocaten werken bij een gerenommeerd advocatenbureau. Zij kijken neer op de kneusjes die werken In plaats van naar de prijs te kijken zouden de consumentenorganisaties veel meer naar de kwaliteit moeten kijken voor de DAS of voor de Arag. Als de verzekeraar heeft besloten om rechtsbijstand te verlenen ben je er nog lang niet. Meestal vindt de maatschappij een advocaat te duur. Dat betekent dat je geholpen wordt door  een juridisch medewerker. Aan deze persoon moet je alles uitleggen. Keer op keer. Komt het tot een proces, ja dan komt de advocaat er aan te pas, want de juridische medewerker mag niet procederen. Dat betekent nog meer communicatieproblemen, want deze advocaat heeft maar weinig tijd voor u en voor zijn niet-advocaat collega.

Keuze van advocaat
Ook in het artikel van de Consumentenbond wordt gerept over de vrije keuze van de advocaat door de verzekerde. In het uiteindelijke beoordeling van de verzekeringen door de Consumentenbond komt dit criterium niet voor. Dat is logisch want geen enkele rechtsbijstandsverzekering geeft u die mogelijkheid. Jammer maar waar. Het enige wat u kan doen, als u een goede advocaat kent, is hem/haar te laten proberen uw verzekering te overtuigen dat uw keuze voor deze persoon goed is. Wat ze u dan waarschijnlijk aanbieden is een vast, totaal ontoereikend,  bedrag dat u dan aan uw eigen advocaat mag besteden. Een gemiddeld tarief van een advocaat is meer dan 200 € per uur, ook geldend voor email, telefoon en alle voorbereidingen. Dan is uw “lump sum”   gauw op. Mocht u zonder bijstand willen procederen dan kost  een beetje rechtszaak, zoals een familiezaak of een geval van letselschade zal snel tien- tot vijftienduizend euro per rechtszitting.

Uitsluiting
De rechtsbijstand sluit veel zaken uit. Bij de meeste verzekeringen worden bijvoorbeeld alle familiezaken, zoals scheiding, uitgesloten van de verzekering.

Mijn ervaring met DAS (wel geruime tijd geleden)
Een advocaat, later bleek: een louche advocaat, heeft mij bij de verkoop van mijn huis proberen te ruïneren. Een lang verhaal dat ik u niet ga uitleggen. Mijn onroerend-goed makelaar kwam er niet uit en de juridische medewerker van de DAS ook niet. Deze laatste adviseerde mij om het voorstel van de tegenpartij te accepteren, hetgeen mij een verlies van minstens een euroton zou opleveren.

Ik was zeker niet van plan om dat verlies door deze hufter-advocaat teweeggebracht te accepteren. Ik heb een aantal juridische boeken boeken met daarin cd’s van het Burgerlijk Wetboek bestudeerd. Vooral de studie van de advocatenwet kwam van pas. Tegen het advies van de DAS in heb ik destijds een klacht tegen deze advocaat ingediend bij de deken van advocaten. De deken deed alsof hij niets ontvangen had en liet niets van zich horen. Vervolgens – op advies van een vriend – de deken aangetekend gedreigd met een kort geding. De DAS was al in geen velden of wegen meer te bekennen. Intussen een kopie van mijn uitgebreide klacht tegen deze advocaat persoonlijk in de postbus gedaan van al zijn confrères op de Parnassusweg. De advocaat schrok de tuchtrechter bleek gelukkig een gezond oordeel te kunnen vellenzich wezenloos en heeft ogenblikkelijk alle eisen tegen mij ingetrokken. Of ik aub de klacht tegen hem bij de deken maar wilde intrekken. Integendeel. Ik heb het er niet bij laten zitten. Het is een zitting geworden bij de tuchtrechter en later bij het Hof van Discipline. Ik heb niet gewonnen, maar de tegenpartij kreeg keer op keer uitbranders van de rechter. Een gelukkige omstandigheid voor mij was dat bij deze tuchtrechtzittingen de klager zelf de aanklacht mondeling mag toelichten. Verplichte bijstand van een advocaat geldt in deze rechtsspraak niet.

Mijn ervaring met de Arag
Het gaat hier om een letselschadezaak in het buitenland waar de tegenpartij al strafrechtelijk voor is veroordeeld. De zaak loopt nog, maar de Arag behandelt mij zeer correct.

Conclusie
Als een rechtsbijstandverzekering weinig zaken uitsluit, dus ook geen familiezaken uitsluit, en de advocaatkeuze vrij zou laten en een premie van 500 euro zou vragen, dan zou ik vandaag nog deze verzekering afsluiten. En u aanraden om dat ook te doen. Naar de Consumentenbond zou ik niet luisteren.

Print Friendly
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4 reacties op “Consumentenbond met zwak onderzoek over rechtsbijstandsverzekering”

 1. Albert Treur zegt:

  http://www.marketingfacts.nl/berichten/20100805_rechtsbijstandverzekeringen_falen_te_vaak/ misschien moet je mijn ervaring en analyse lezen. Ik ben met je eens dat men voor de huidige premie niet veel dienstverlening kan bieden. Pretendeer het dan ook niet.

 2. h schippers zegt:

  veruit de meeste rechtsbijstand verzekeraars zijn pure oplichters gebleken wanneer zij geen advocaten in dienst hebben staat de deur naar bedrog wijd open. de advocaten helpen het bedrog door de verzekeraar te verhullen. Beiden hebben geen moeite met het besteleln van de verzekerde

  een paar cijfers
  Achmea (koos er voor geen advocaten indienst te hebben)– procedeerde slechts 75 keer bij de raad vanarbitrage de ARAG 465 keer en de Skr 360 keer. de laatsten hadden wel advocaten in dienst. Rechtsbijstand verzekeraars verkopen de rechtshulp verplichting aan advocaten kantoren tegen zg gemiddelde schade post kosten allen dezelfde prijs. De verzekeraar verkoop zijn lasten aan de advocaat die ook zijn verplichtingen niet nakomt. inplaats van professionele deskundigen worden onnozele baliejongeren ingezet waarvan de orde van advocaten zegt missen de kennis en ervaing om zelfstandig op te treden. dat zegt genoeg over de kwaitiet
  verzekerden kunnen misschien baat hebbben bij een goed gesprek met een joegoslaaf om knallend je hart te kunnen luchten

 3. Anneke G zegt:

  Als je al overweegt om een rechtsbijstandverzekering bij FBTO te sluiten, sluit dan ook meteen elders een goede rechtsbijstandsverzekering af.

 4. Danny zegt:

  Laat je ervaringen met DAS hier anders achter: http://bankreview.nl/das-rechtsbijstand-ervaringen/

  U kunt ook uw ervaringen delen over andere rechtsbijstandverzekering aanbieders.

Schrijf een reactie

*