Klachtenafhandeling

Met weinig moeite kunt u de echte identiteit achterhalen van de bloggers op deze site. Dat doen we niet zomaar. Internet is vol met anonieme en pseudonieme reacties. Zulke reacties dienen waarschijnlijk vooral als uitlaatklep voor de desbetreffende auteurs, maar dragen niet bij aan serieuze meningsvorming.

Indien u het niet eens bent met de inhoud van een bericht of reactie – of indien u vindt dat uw belangen onevenredig geschaad worden/zijn door één van onze blogactiviteiten, kunt u dit op verschillende manieren laten weten:

  1. U kunt een reactie plaatsen. Om deze reactie effectief  te doen zijn, helpt het om niet te reageren onder pseudoniem. Wij redigeren uw reactie niet en indien uw reactie geen fatsoensnormen overschrijdt, geen spam betreft, geen ordinaire promotie van (commerciële) producten betreft, en wel degelijk een reactie is op een eerder door ons geplaatst bericht, wordt uw reactie – hoe kritisch ook – altijd geplaatst.
  2. U kunt een bericht schrijven en naar ons opsturen. De criteria voor plaatsing zijn hetzelfde als onder punt 1. Indien er op uw bericht wordt gereageerd, gelden dezelfde criteria voor acceptatie als onder punt 1.
  3. U kunt ons – met redenen omkleed -vragen het bericht te rectificeren.
  4. U kunt ons – met redenen omkleed – vragen om ons excuus aan te bieden.
  5. U kunt ons vragen om het artikel terug te trekken. Dit laatste is niet bijzonder effectief, omdat een aantal sites onze pagina’s waarschijnlijk opgeslagen hebben. Maar als wij inderdaad tot terugtrekking overgaan, is dat wel een principiële stap waarmede wij ons ongelijk erkennen.
  6. Onze blog is een journalistieke activiteit. Indien de mogelijkheden 1-5 voor u niet voldoende zijn, of zijn geweest, dan kunt u een klacht indienen bij de Raad voor Journalistiek. Wij zullen ons houden aan de uitspraak van die instantie.
  7. Het zou kunnen zijn dat we op onze site, hoewel altijd in beperkte mate, advertenties laten zien. Indien u zich geschaad acht in uw belangen wat betreft deze advertentie(s) staan de mogelijkheden 1-5 (mutatis mutandis) ook voor u open. In het uiterste geval kunt u zich wenden tot de Stichting EtherReclame. Aanwijzingen en uitspraken van deze instantie zullen door ons worden opgevolgd.

Technische aanwijzing
Om uw klacht/reactie/bericht etc. zo duidelijk mogelijk te laten overkomen, is het handig om (x)html te gebruiken. Indien gewenst kunnen we uw figuren uploaden naar onze site. Een gratis programma als Microsoft’s LiveWriter is  zeker handig  bij html opmaak.

Afhandeling
De afhandeling van een klacht kan wel even duren, maar indien u binnen een week geen bericht van ontvangst van ons heeft gekregen, is er waarschijnlijk iets misgegaan.

Contact
De handigste vorm van met ons in contact treden is via het contactformulier:

Uw naam (Noodzakelijk)

Uw E-Mail (Noodzakelijk)

Onderwerp

Uw bericht

 

Print Friendly