Warning: htmlentities(): charset `verheid. Schat aan informatie."> Alle Nederlandse wetten

=__= // this is php code $spw_flHideWidget = !(is_home()); ";}i:23;a:2:{s:5:"title";s:224:"Interesante logs en links";s:4:"body";s:1367:"