24 november, 2015 (gepubliceerd)
24 november, 2015 (laatst gewijzigd)

Maak mensen die terroristen aangeven miljonair

  Rubrieken: Overheid, Veiligheid, Terrorisme
  Steekwoorden:  , , , , ,

Maak mensen die terroristen aangeven miljonair

koffer-met-geld

Een week geleden vond de vreselijke aanslag in Parijs plaats. Het Westen rouwt. Het Westen is woedend. Het Westen voelt zich machteloos. Het volk zal meer veiligheidsmaatregelen eisen. Populistische politici zullen hun kans schoon zien. Het resultaat zal zijn dat er meer blauw en meer groen op straat zal komen. Het Schengen akkoord zal worden opgeblazen door weer grenscontroles uit te gaan voeren in de Europese Unie. De trieste ervaring leert ons deze maatregelen aanslagen niet zullen voorkomen.

Geld

Is er een alternatief? In plaats van – vermeende – terroristen op te jagen en op te sluiten, zouden we kunnen proberen het gedrag van deze geradicaliseerden te veranderen.  Nee, ik ben niet naïef en ik realiseer me dat praten met terroristen niets zal opleveren.

In alle culturen en landen waar geld als ruilmiddel bestaat, is dat geld belangrijk. Wat heet belangrijk: Het verkrijgen van meer geld is er bijna altijd de belangrijkste drijfveer van het handelen van mensen. Met geld kan je dus ook het gedrag van mensen veranderen.

Beloning

Wij kennen in ons land de wettelijke mogelijkheid om een geldelijke beloning uit te loven voor een tip die leidt tot het oplossen van een misdaad. Blijkbaar realiseert de wetgever zich ook dat geld kan helpen om de medewerking van personen te krijgen.

Mijn voorstel is om gigantische beloningen uit te loven voor tips die leiden tot het opsporen van terroristen die een aanslag voorbereiden. Onder het motto: “Wat heb je liever: 72 maagden in de hemel of een miljoen dollar op aarde?

Wantrouwen stimuleren

Iedereen die met een terroristisch complot bezig is, zal zich realiseren dat elke mede-samenzweerder of handlanger voortdurend bloot staat aan de verleiding om miljonair te worden door hem aan te geven. Concurrerende cellen zullen elkaar verraden. De gigantische verleiding zal leiden tot wantrouwen en instabiliteit in kringen van terroristen. Terroristen proberen onze rechtsstaat uit te hollen. Met het hier voorgestelde beloningssysteem gaan wij de terroristische organisaties van binnenuit uithollen. Zonder dat we de rechten van onze burgers inperken.

Een ton voor een kalashnikov

Het systeem van beloningen kan worden verfijnd. Ik noem een voorbeeld. Bij alle gruwelijke aanslagen wordt gebruik gemaakt van automatische wapens. Ik stel voor om iedere tip die leidt to het vinden van een kalashnikov en het aanhouden van de eigenaar van dat wapen te belonen met honderdduizend dollar.

Tien miljoen voor Salah Abdeslam

Brussel is al dagen verlamd. met veel materiële en immateriële schade. Ik snap niet waarom de Belgen niet een premie van tien miljoen euro uitloven voor de gouden tip die leidt tot de verblijfplaats van Salah Abdeslam. Tien miljoen is een schijntje vergeleken wat het de Belgische Staat nu kost.

Bezwaren

Velen zullen bezwaren tegen dit originele plan inbrengen zoals hoge kosten en praktische problemen.

De maatschappelijke kosten van één dodelijk slachtoffer worden geschat op meer dan een miljoen euro. Dus ook vanuit een immorele afweging levert dit plan de maatschappij voordeel op.

Natuurlijk dienen er een aantal spelregels te worden vastgesteld. Leden van de AIVD en hun familie worden uitgesloten van de beloning.

Print Friendly
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Schrijf een reactie

*