24 november, 2010 (gepubliceerd)
  6 september, 2012 (laatst gewijzigd)

Nogmaals: Geweld tegen hulpverleners

  Rubrieken: Politiek, Rechtspraak
  Steekwoorden:  , , ,

De kwestie van geweld tegen werkers met een publieke taak staat weer eens hoog op de politieke agenda. De strafvordering voor dit type geweld is met onmiddellijke ingang verhoogd door de Regering. Naar aanleiding van deze recente ontwikkelingen heb ik over deze kwestie een kritische bijdrage voor joop.nl geschreven. In dat stuk bespreek ik de inhoud van een recente brief van Minister Opstelten. Niet alleen qua inhoud is de brief ver beneden de maat. Ook de vorm van de brief is slecht. Tevens valt ook op de vorm van de bijlage van die brief, een rapport van de Universiteit van Tilburg, het een an ander af te dingen. Enkele kwalijke aspecten van die presentaties bespreek ik hier wat nader.

In de eerste plaats raad ik de ambtenaren van Opstelten en ook de Tilburgse onderzoekers aan om mijn bericht How to justify text with MS Word te lezen. Ook bekendheid met het correct uitlijnen van getallen in tabellen, zoals recent weer eens gedemonstreerd in mijn bericht  Goed uitlijnen van tabellen: handig voor gestresste sociale-media gebruikers, zou de kwaliteit van het Tilburgse rapport danig ten goede zijn gekomen.

In zijn recente brief (19-11-2010)  deelt Minister Opstelten de Tweede Kamer mede dat hij de strafeis voor geweldsdelicten gepleegd tegen werknemers met een publieke taak nog eens extra gaat verhogen. Volgens de oude regeling diende de officieren van justititie 2½ keer zo hoge straf te eisen als voor een vergelijkbaar geweldsdelict tegen een gewone burger. Opstelten geeft aan in zijn brief deze factor verhoogd te hebben tot 3. De brief is zo onduidelijk en de meeste journalisten zo lui dat in de media deze boodschap verkeerd overkomt. Zoek de twee blunders in de volgende samenvatting van de crème van de Nederlandse journalistiek: de NOS-journaal redactie. En dan heb ik het nog niet over de nietszeggende foto.

Over de vorm van de brief van Opstelten
Formaat: De brief is gestuurd als MS Word formaat. Dat is een af te raden formaat. Gezien de losse koppeling tussen inhoud en vorm in deze tekstverwerker krijgen verschillende lezers verschillende vormen van de brief te zien. Verder is een MS Word bestand  geen algemeen geaccepteerd bestand voor web browsers. Het formaat pdf is veel beter. Vandaar dat ik de brief van de minister maar naar dit formaat heb geconverteerd.

MS Word fouten: Er is op het Ministerie flink geknoeid met de brief want ik kreeg een aantal foutmeldingen van MS Word toen ik het bestand opende. Zie de figuur hieronder.
Op het Ministerie zijn ze dom op macro’s te gebruiken in MS Word. Ik ga niet uitleggen waarom dat dom is. Als ze me persoonlijk uitnodigen, doe ik dat wel voor 400 € per uur (instaptarief van Bram Moskovitz). Wel kunt op pagina twee van de pdf file de macro-fout zien staan.

Weduwe en wezen: De brief eindigt met een plek voor de ondertekening, de ondertekening zelf ontbreekt, maar al wel is een lege pagina vrijgemaakt om alleen deze ondertekening te bevatten. Dat is heel lelijk en onduidelijk.

Taalfouten: afgezien van wat storend populair taalgebruik is Opstelten een paar keer in de war over zijn eigen functie. Hij spreekt over “mijn ambtsvoorganger”. Maar deze minister heeft dankzij Geert Wilders geen ambtvoorganger. Hij is echt de eerste Minister van Justitie en Veiligheid. Verderop heeft hij het over “ik” terwijl hij bedoelt de Minister van Justitie van het vorige kabinet. Alleen als zijn Ministerie niet van naam was veranderd had hij “ik” kunnen gebruiken. Dan ook nog wat spelfouten met afbreekstreepjes en ontbrekende komma’s.

Afbreken van zinnen: in mijn eerder aangehaalde artikel over afbreken voor MS Word leg ik uit hoe je moet afbreken. De ambtenaren van Opstelten lossen dit op door nooit een woord af te breken. Dat leidt tot een onrustige tekst.

Over de form van het rapport van de Universiteit van Tilburg
Mijn complimenten over de details die de auteurs vermelden over de statistische analyses. Een belangrijk punt is me nog steeds niet duidelijk. De auteurs geven in een conclusie aan dat zij nu tot een andere conclusie komen dan het (oudere) rapport Van der Aa e.a. wat betreft het verschil tussen strafeis en vonnis in een rechtszaak. En Opstelten gebruikt deze nieuwe conclusie ook. Maar als je Van der Aa erop naslaat, blijkt dat dat verschil er niet is.

Rapport is geen tekstbestand. Als je een rapport maakt dan wil je dat je rapport gelezen wordt. Je zet het op het Internet. Je laat het door Google indexeren. Op deze manier ontsluit je je rapport voor letterlijk miljoenen lezers. Maar dat verspreiden, geldt niet voor dit rapport. Alle tekst is omgezet in plaatjes. Dat wil zeggen dat niemand in de tekst digitaal kan zoeken. Ook niet de leden van de Tweede Kamer, die het rapport wel toegezonden hebben gekregen. Afgezien van onwetendheid is de enige reden die ik kan bedenken voor deze versleuteling dat men wil voorkomen dat er ongeoorloofd knip- en plakwerk wordt uitgevoerd door derden. Maar ik schat de commerciële waarde van dit rapport niet zo hoog in dat hackers er mee aan de slag hadden willen gaan.

Formaat. De uitlijning van de regels in het is rapport is goed, behalve de lelijke uitlijning van de titel. Wel veel te veel witregels in de uitlijning van titel.

Print Friendly
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Schrijf een reactie

*