Berichttags ‘ideologische veren’zondag 26 augustus, 2012 om 14.24 door Ad Lagendijk  

Wim Kok: We laten niemand los (met integrale tekst)


In deze verkiezingstijd woedt aan de linkse kant van het politieke spectrum een strijd tussen de SP en de PvdA. Hoe heeft het kunnen gebeuren dat de PvdA zoveel kiezers heeft verloren aan de SP? En waarom is de SP zo populair geworden bij de kiezer? Eén van de verklaringen die naar voren worden gebracht is dat de PvdA haar beginselen verlaten heeft. Ter ondersteuning van deze verklaring wordt de Den Uyl-lezing van Wim Kok, toenmalig (1995) PvdA-leider en Minister-president, aangehaald. Deze lezing staat bekend onder de gevleugelde(!) term “de ideologische veren afschudden”.

Tot mijn verbazing heb ik deze rede van Wim Kok niet in digitale vorm op het Internet kunnen vinden. Dat terwijl deze rede in ieder geval van historische waarde is en ook de studie ervan kan bijdragen de huidige electorale positie van de PvdA te begrijpen.

Hieronder wordt de tekst van de lezing gepresenteerd. U kunt de lezing ook downloaden als pdf