Berichttags ‘incasso’maandag 6 juli, 2009 om 21.59 door Ad Lagendijk  

Pak agressieve incassobureau’s aan

Alle kranten en alle internetsites brachten vorige week het nieuws dat de minister van Justitie, Ernst Hirsch Ballin,  een brief naar de Kamer heeft gestuurd ten einde de exorbitante kosten die incassobureau’s in rekening brengen, in te perken. Geen krant of site geeft de link naar de brief, dus doe ik het maar: brief aan Kamer. Het plan van de minister is om het Burgerlijk Wetboek (BW) artikel 6:96 (boek 6, artikel 96) en artikel 242 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering aan te passen om dan met een Algemene Maatregel van Bestuur de invulling te regelen en regelmatig aan de tijd aan te passen. Volgens mij is er een tekortkoming in het BW en de bovengenoemde aanpassing van de minister laat dat hiaat intact: de wetgever gaat ervan uit dat de vordering terecht is, tenzij door de rechter in een uitspraak het tegendeel is vastgesteld. Dat betekent dat zolang er geen rechterlijke uitspraak is de wetgever aan de kant staat van de schuldeiser. Ook als de vordering onterecht is.