Berichttags ‘SP’zondag 26 augustus, 2012 om 14.24 door Ad Lagendijk  

Wim Kok: We laten niemand los (met integrale tekst)


In deze verkiezingstijd woedt aan de linkse kant van het politieke spectrum een strijd tussen de SP en de PvdA. Hoe heeft het kunnen gebeuren dat de PvdA zoveel kiezers heeft verloren aan de SP? En waarom is de SP zo populair geworden bij de kiezer? Eén van de verklaringen die naar voren worden gebracht is dat de PvdA haar beginselen verlaten heeft. Ter ondersteuning van deze verklaring wordt de Den Uyl-lezing van Wim Kok, toenmalig (1995) PvdA-leider en Minister-president, aangehaald. Deze lezing staat bekend onder de gevleugelde(!) term “de ideologische veren afschudden”.

Tot mijn verbazing heb ik deze rede van Wim Kok niet in digitale vorm op het Internet kunnen vinden. Dat terwijl deze rede in ieder geval van historische waarde is en ook de studie ervan kan bijdragen de huidige electorale positie van de PvdA te begrijpen.

Hieronder wordt de tekst van de lezing gepresenteerd. U kunt de lezing ook downloaden als pdf

zaterdag 21 november, 2009 om 10.33 door Ad Lagendijk  

Balkenende inzake Europa: getreiterd door media en oppositie

Wat bezielt de media?

Treiteren van Balkenende is de hobby van de media Een paar weken geleden werd de tiende avond van de wetenschap georganiseerd in Den Haag. Op uitnodiging verkeren daar wetenschappers, politici, journalisten en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Balkenende was één van de sprekers. Zijn voordracht was ongetwijfeld door een ambtenaar geschreven. U kunt de toespraak nalezen. Een nietszeggende rede met een grote dichtheid aan clichés. De ambtenaar die De voordracht van Balkenende zat vol met clichésdat geschreven heeft, kan maar beter flapteksten van boeken uit de boeketreeks verzorgen. Het schilderij op de slaapkamer van de ambtenaar zal veel lijken op wat u hier rechts ziet.